Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:06
-00:44:48
+00:36:08
7296 5144
50 / 59
-00:14:30
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii