Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:00
-00:47:54
+00:33:02
6530 1695
60 / 81
-00:18:10
+00:18:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii