Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:37
-00:34:17
+00:46:39
8621 5635
77 / 81
-00:04:33
+00:31:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii