Agnieszka Kuśmierska

TKKF BŁYSKAWICA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:24:55
-00:23:49
+00:08:28
91 91 1
3 / 53
-00:19:31
+00:01:48
00:57:07
-00:52:47
+00:28:09
4825 914 1
87 / 168
-00:24:42
+00:25:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii