Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:35:08
+00:33:46
5201 1521
K20 : 364
145 / 171
-00:20:12
+00:28:45
01:08:21
-00:41:33
+00:39:23
7949 2550
145 / 168
-00:13:28
+00:36:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii