Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:01
-00:51:53
+00:29:03
5226 4146
48 / 81
-00:22:09
+00:14:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii