Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:16
-00:34:54
+00:38:56
7494 2325
K30 : 1112
1
334 / 386
-00:18:59
+00:35:14
00:32:02
-00:16:42
+00:15:35
1108 1108 1
57 / 112
-00:10:44
+00:15:29
01:07:46
-00:42:08
+00:38:48
7866 2503 1
352 / 388
-00:19:07
+00:31:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii