Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:26
-00:34:19
+00:45:40
6570 5120
246 / 261
-00:27:22
+00:35:14
01:02:33
-00:45:42
+00:32:40
4455 3802
166 / 236
-00:30:29
+00:21:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii