Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:22
-00:53:32
+00:27:24
4511 796
44 / 99
-00:26:30
+00:27:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii