Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:36
-00:53:18
+00:27:38
4600 833
45 / 99
-00:26:16
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii