Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:56
-00:35:19
+00:43:03
5916 1236
242 / 260
-00:24:30
+00:38:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii