Antonina Miłek

Warszawianka
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:38:17
-01:11:37
+00:09:19
81 7 1
2 / 99
-00:44:35
+00:09:17
00:18:56
-00:41:21
+00:02:19
5 5 1
1 / 16
-00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii