Anna Świderska

Czarownice Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:37
-00:41:17
+00:39:39
7993 2578 1
318 / 356
-00:13:33
+00:32:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii