Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:40
-00:48:14
+00:32:42
6459 1662
69 / 99
-00:21:12
+00:32:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii