Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:33
-01:06:42
+00:11:40
105 98
3 / 159
-00:51:13
+00:03:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii