Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:51
-00:24:08
+00:35:54
5366 1756
K40 : 222
161 / 181
-00:14:04
+00:29:08
00:30:17
-00:18:27
+00:13:50
792 792
22 / 59
-00:14:45
+00:05:48
01:08:55
-00:40:59
+00:39:57
8031 2601
272 / 299
-00:13:50
+00:31:40
00:33:50
-00:26:27
+00:17:13
1295 1295
43 / 67
-00:15:54
+00:10:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii