Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:11
-00:49:43
+00:31:13
6036 1449
55 / 81
-00:19:59
+00:16:27
00:29:46
-00:30:31
+00:13:09
627 627
3 / 11
-00:09:32
+00:04:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii