Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:27
-00:26:43
+00:47:07
8343 2867
K20 : 922
270 / 278
-00:14:25
+00:41:02
00:35:14
-00:13:30
+00:18:47
1634 1634
66 / 89
-00:07:33
+00:15:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii