Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:31
-00:42:44
+00:35:38
4973 4149
207 / 260
-00:31:55
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii