Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:42:38
+00:38:18
7762 2441
81 / 99
-00:15:36
+00:38:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii