Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:07
-00:47:08
+00:31:14
4146 3588
80 / 135
-00:36:51
+00:22:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii