Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:37:47
+00:31:07
4675 1243
K30 : 555
214 / 300
-00:29:19
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii