Anna Karolina Alberska

Katolicki Zespół Edukacyjny
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:02
-00:31:47
+00:34:06
8016 1742 1
359 / 436
-00:29:50
+00:30:16
01:09:38
-00:36:56
+00:40:01
7625 1704 1
307 / 350
-00:18:32
+00:31:22
01:15:08
-00:33:07
+00:45:15
6099 1335 1
234 / 248
-00:19:53
+00:42:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii