Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:01
-00:42:44
+00:34:32
9109 6664
57 / 84
-00:32:57
+00:22:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii