Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:26
-00:36:19
+00:40:57
10850 3490
95 / 102
-00:09:00
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii