Ruth Gutmann

Henkel Running Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:40
-00:42:05
+00:35:11
9332 2574 1
51 / 62
-00:14:47
+00:22:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii