Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:56
-00:36:49
+00:40:27
10742 3429
307 / 334
-00:17:57
+00:37:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii