Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:38
-00:44:07
+00:33:09
8628 6448
69 / 94
-00:20:32
+00:21:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii