Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:16
-00:51:29
+00:25:47
5005 4336
31 / 84
-00:41:42
+00:13:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii