Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:39:17
-01:07:28
+00:09:48
99 93
1 / 244
-00:53:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii