Julita Tomala

Basement Crew
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:07
-00:38:03
+00:35:47
6854 1954
K20 : 621
2
155 / 204
-00:15:50
+00:27:32
01:06:36
-00:43:18
+00:37:38
7636 2371 1
162 / 178
-00:21:34
+00:37:38
00:58:03
-00:48:42
+00:28:34
6471 1190 1
135 / 258
-00:24:06
+00:21:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii