Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:41:21
+00:37:59
6575 2186
K30 : 1009
287 / 329
-00:23:00
+00:32:37
00:54:35
-00:52:10
+00:25:06
4636 573
194 / 549
-00:32:54
+00:17:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii