Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:34
-00:37:11
+00:40:05
10667 3378
108 / 120
-00:19:38
+00:36:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii