Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:14
-00:53:31
+00:23:45
3941 3534
31 / 111
-00:26:14
+00:15:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii