Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:46
-00:59:59
+00:17:17
1204 1141
6 / 84
-00:50:12
+00:04:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii