Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:08
-01:00:37
+00:16:39
1018 969
51 / 541
-00:54:05
+00:11:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii