Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:34
-00:33:36
+00:40:14
7699 2445
K40 : 395
300 / 338
-00:31:37
+00:33:02
00:34:01
-00:26:16
+00:17:24
1320 1320
52 / 81
-00:07:19
+00:10:27
01:03:56
-00:42:49
+00:34:27
9083 2431
342 / 446
-00:42:48
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii