Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:55:18
-00:51:27
+00:25:49
5017 673
240 / 541
-00:44:55
+00:20:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii