Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:59
-00:38:46
+00:38:30
10343 3182
89 / 102
-00:11:27
+00:30:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii