Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:32
-00:44:13
+00:33:03
8594 2164
124 / 154
-00:16:05
+00:28:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii