Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:02
-00:46:43
+00:30:33
7494 5855
85 / 133
-00:22:04
+00:20:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii