Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:35
-01:05:10
+00:12:06
235 225
2 / 94
-00:41:35
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii