Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:36:53
+00:36:08
6455 1960
K30 : 939
301 / 360
-00:21:18
+00:35:12
00:57:37
-00:46:33
+00:27:17
4301 784
K30 : 402
218 / 413
-00:29:34
+00:23:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii