Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:08
-00:53:37
+00:23:39
3902 3502
191 / 541
-00:47:05
+00:18:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii