Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:27
-00:36:18
+00:43:41
6428 1370
233 / 251
-00:31:55
+00:41:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii