Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:55
-00:31:50
+00:45:26
11438 3875
61 / 62
-00:04:32
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii