Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:15
-00:43:30
+00:36:29
5525 4579
164 / 197
-00:39:06
+00:29:47
01:03:54
-00:44:21
+00:34:01
4689 3958
177 / 256
-00:44:21
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii