Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:21
-00:43:54
+00:34:28
4779 760
181 / 256
-00:43:54
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii