Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:01
-00:42:44
+00:34:32
9111 2446
412 / 541
-00:36:12
+00:29:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii