Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:40:28
+00:36:48
9864 2883
276 / 325
-00:22:00
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii